No.53/62, Near S.M .Nagar, Karakkamandapam, Nemom P.O, Thiruvanathapuram
ALDEC